Počet záznamov: 1  

Riziká vzniku digitálnej priepasti (Digital divide)

  1. KUCHAR, Stanislav. Riziká vzniku digitálnej priepasti (Digital divide). In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 1, s. 48-51.
    článok

    článok