Počet záznamov: 1  

Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónov

  1. ONDRUŠEK, Miloš - MARKOVIČ, Andrej. Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónov. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 1, s. 75-85.
    článok

    článok