Počet záznamov: 1  

Prístupy k stanoveniu hodnoty človeka a ľudských zdrojov

  1. SZILÁGYI, Mikuláš. Prístupy k stanoveniu hodnoty človeka a ľudských zdrojov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 510-515.
    článok

    článok