Počet záznamov: 1  

Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry

  1. HUCOVÁ, Elena. Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 80-90. VEGA 1/0872/09.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1