Počet záznamov: 1  

Green IT pri plánovaní podnikových informačných systémov

  1. HLAVATÝ, Ivan. Green IT pri plánovaní podnikových informačných systémov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom (ISiVS) 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3069-9, s. 11-14.
    článok

    článok