Počet záznamov: 1  

Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov

  1. FURKOVÁ, Andrea. Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 22-35.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1