Počet záznamov: 1  

Panelové dáta v programe EViews

  1. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Panelové dáta v programe EViews [elektronický zdroj]. Bratislava, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/Lukacik-Lukacikova-Szomolanyi2010b.pdf>
    elektronická kniha

    elektronická kniha

Počet záznamov: 1