Počet záznamov: 1  

Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia

  1. VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 76-84.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1