Počet záznamov: 1  

Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky

  1. CHANDOGA, Roman. Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 52-59.
    článok

    článok