Počet záznamov: 1  

Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ

  1. KARABÍNOŠ, Stanislav. Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 82-90.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1