Počet záznamov: 1  

Dopady globalizácie na ekonomiku rozvojových štátov v období svetovej hospodárskej krízy

  1. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Dopady globalizácie na ekonomiku rozvojových štátov v období svetovej hospodárskej krízy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 139-145.
    článok

    článok