Počet záznamov: 1  

Simulačná metóda Monte Carlo

  1. LUKÁČ, Miroslav. Simulačná metóda Monte Carlo. In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1, s. 5-13. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/lukac.pdf>
    článok

    článok

Počet záznamov: 1