Počet záznamov: 1  

Poznatková spoločnosť a vzdelávanie

  1. KNAPIK, Peter. Poznatková spoločnosť a vzdelávanie. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 294-299. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok