Počet záznamov: 1  

Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty

  1. KOVÁČOVÁ, Natália. Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 311-316.
    článok

    článok