Počet záznamov: 1  

Systémy manažérstva kvality ako predmet podnikateľského rozhodovania

  1. KRNÁČOVÁ, Paulína - STRHAN, Rastislav. Systémy manažérstva kvality ako predmet podnikateľského rozhodovania. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 348-353.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1