Počet záznamov: 1  

Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk

  1. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15-20. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok