Počet záznamov: 1  

Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie

  1. HUTNÍKOVÁ, Alica - ALEXANDROVÁ, Gabriela - KRŠÁK, Branislav. Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 50-56.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1