Počet záznamov: 1  

[Ceny a náklady v stavebníctve]

  1. ČARNICKÝ, Štefan. [Ceny a náklady v stavebníctve]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 77-78. Recenzia na: Ceny a náklady v stavebníctve / Mesároš, F. - Košice : Stavebná fakulta TU, 2008. - ISBN 978-80-553-0120-4.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1