Počet záznamov: 1  

Hospodárska politika SR a jej vplyv na rozvoj ekonomiky

  1. HAVETTOVÁ, Miroslava. Hospodárska politika SR a jej vplyv na rozvoj ekonomiky. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-4].
    článok

    článok

Počet záznamov: 1