Počet záznamov: 1  

Informačné technológie v globalizujúcom sa svete

  1. WORKIE TIRUNEH, Menbere. Informačné technológie v globalizujúcom sa svete. In Kapitoly o znalostnej spoločnosti. - [s.l.] : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-209-2, s. 32-52.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1