Počet záznamov: 1  

Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa

  1. KOMPOLTOVÁ, Soňa. Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa. In Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3056-9, s. 7-19. KEGA 3/6027/08.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1