Počet záznamov: 1  

Nezamestnanosť a hospodárska kríza

  1. KOVÁČIKOVÁ, Katarína. Nezamestnanosť a hospodárska kríza. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2008. ISSN 1336-5878, 2008, roč. 4, č. 4, s. 30-36. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/casopis42008_new.pdf>
    článok

    článok

Počet záznamov: 1