Počet záznamov: 1  

Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ

  1. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ. In Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 1999. ISBN 80-225-1188-9, s. 118-120.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1