Počet záznamov: 1  

Hospodárska kríza, jej vpylv na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému

  1. KÁLOVEC, Marek. Hospodárska kríza, jej vpylv na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému. In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-87314-12-8, s. 211-220. KEGA 295-027EU-4/2010.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1