Počet záznamov: 1  

Prírodné katastrofy a ich dopad na poistiteľnosť rizika

  1. LITTVOVÁ, Zuzana. Prírodné katastrofy a ich dopad na poistiteľnosť rizika. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3, [S. 1-9].
    článok

    článok

Počet záznamov: 1