Počet záznamov: 1  

Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja

  1. ŠTEFKO, Róbert - ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2010. ISSN 1338-0494, 2010, roč. 2, č. 1-2, s. 29-40.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1