Počet záznamov: 1  

Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu

  1. MEGYESIOVÁ, Silvia - HUDÁK, Matej. Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, 2011. ISBN 978-80-555-0277-9, s. 176-183. VEGA 1/1339/10.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1