Počet záznamov: 1  

Nevýhody a riziká PPP

  1. CRETNIK, Petra. Nevýhody a riziká PPP. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1