Počet záznamov: 1  

Mechanizmy finančných kríz vo svete

  1. BAČIŠIN, Vladimír. Mechanizmy finančných kríz vo svete. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0, s. 27-33. VEGA 1/0549/10.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1