Počet záznamov: 1  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR)

  1. HANUS, Július et al. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR). Bratislava : AUREX, 2007. 79 s.

Počet záznamov: 1