Počet záznamov: 1  

Balanced Scorecard ako systém pre meranie a riadenie výkonnosti podniku

  1. KUDLA, Martin. Balanced Scorecard ako systém pre meranie a riadenie výkonnosti podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9, s. 1-7.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1