Počet záznamov: 1  

A Virtual organization as a tendency in a modern management of production enterprises

  1. SANIUK, Sebastian - SANIUK, Anna. A Virtual organization as a tendency in a modern management of production enterprises. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6, č. 4, s. 22-29.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1