Počet záznamov: 1  

Všeobecne uznávané účtovné zásady a princípy v právnej úprave účtovníctva

  1. NÉMETHOVÁ, Mária. Všeobecne uznávané účtovné zásady a princípy v právnej úprave účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Babej. Bratislava, 2011. 51 s.
    kniha

    kniha