Počet záznamov: 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy

  1. KUBICA, Milan. Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č.4, s.16-19.
    článok

    článok