Počet záznamov: 1  

[Didaktika administratívy a korešpondencie]

  1. VELICHOVÁ, Ľudmila. [Didaktika administratívy a korešpondencie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 297-298. Recenzia na: Didaktika administratívy a korešpondencie / Mária Kuláková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3138-2.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1