Počet záznamov: 1  

K niektorým problémom prirodzených monopolov a k regulačnej politike v Slovenskej republike v najbližšom období

  1. TOKÁROVÁ, Mária. K niektorým problémom prirodzených monopolov a k regulačnej politike v Slovenskej republike v najbližšom období. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 126-140. VEGA 1/0414/09.
    článok

    článok