Počet záznamov: 1  

Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve

  1. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 16-21.
    článok

    článok