Počet záznamov: 1  

Subjektívne prístupy v manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku

  1. JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav. Subjektívne prístupy v manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 3, s. 7-22. VEGA 1/0466/11.
    článok

    článok