Počet záznamov: 1  

Multiplikačný efekt investícií do cestovného ruchu na príklade okresu Liptovský Mikuláš

  1. PITEKOVÁ, Jana - HOTÁKOVÁ, Monika. Multiplikačný efekt investícií do cestovného ruchu na príklade okresu Liptovský Mikuláš. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 196-202.
    článok

    článok