Počet záznamov: 1  

Socio-ekonomické dopady modernizácie cestnej a železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

  1. ČIERNIK, Anton. Socio-ekonomické dopady modernizácie cestnej a železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 3, s. 396-408. VEGA 1/0848/11.
    článok

    článok