Počet záznamov: 1  

Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie

  1. HOLKOVÁ, Vieroslava. Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. 1-8. ITMS 26240120032.
    článok

    článok