Počet záznamov: 1  

Stratégia space managementu spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

  1. JAZBEC, Andrea. Stratégia space managementu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 155-160. VEGA 1/0333/11.
    článok

    článok