Počet záznamov: 1  

Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov

  1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov. In Aeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-553-0758-9, s. [1-6].
    článok

    článok