Počet záznamov: 1  

Rozhodovanie manažérov v riziku

  1. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Rozhodovanie manažérov v riziku. In Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku : Košice 11.11.2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3342-3, s. 52-59. VEGA 1/0121/10.
    článok

    článok