Počet záznamov: 1  

Finančné vylúčenie

  1. DUDÁKOVÁ, Nina. Finančné vylúčenie. In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3135-1, s. 5-9.
    článok

    článok