Počet záznamov: 1  

Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups

  1. HANÁK, Róbert. Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups. In Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3352-2, s. [1-16].
    článok

    článok

Počet záznamov: 1