Počet záznamov: 1  

ProIN

  1. ProIN : productivity and innovation. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : CEIT. 2x ročne. ISSN 1339-2271. Dostupné na : www.ceitgroup.eu
    časopis

    časopis