Počet záznamov: 1  

Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie

  1. VONGREJ, Marián. Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013 [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-6] CD-ROM. ITMS 26240120032.
    článok

    článok