Počet záznamov: 1  

Prehľad spôsobov premietnutia rizika do hodnotenia efektívnosti investícií

  1. BELANOVÁ, Katarína. Prehľad spôsobov premietnutia rizika do hodnotenia efektívnosti investícií. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 5, s. 20-23.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1