Počet záznamov: 1  

Emotionale Kompetenz des übersetzers/dolmetschers als Bedingung für die Erstellung eines quality hochwertigen Zieltextes

  1. SERESOVÁ, Katarína. Emotionale Kompetenz des übersetzers/dolmetschers als Bedingung für die Erstellung eines quality hochwertigen Zieltextes. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 89-92.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1